Αρχική Σελίδα Συνδικαλιστικά Νέα Σχόλια και παρατηρήσεις για την πρόταση της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σχόλια και παρατηρήσεις για την πρόταση της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων PDF Print E-mail
Saturday, 28 March 2009 16:26

Κατ’ αρχήν, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε μελέτη για αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων έπρεπε ν’ αποφασιστούν τα εξής:

  • Που σταματά η υποχρεωτική εκπαίδευση; Σήμερα είναι μέχρι και τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου. Στο προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου κ. Δ. Χριστόφια προτείνεται έμμεσα η Α΄ τάξη Λυκείου (μιλά για δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση).
  •  Θα αναδομηθεί και μετασχηματισθεί το Ενιαίο Λύκειο σε Λύκειο Κατευθύνσεων και Δεσμών ή θα παραμένει ως έχει;
  • Θα ενοποιηθεί η Μέση Γενική και η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ή θα παραμείνει ως έχει ή θα δημιουργηθούν Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια;

Αυτά όλα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να καθοριστούν τα επίπεδα ή η ύλη και η εμβάθυνση που πρέπει να προσφερθεί μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στη συνέχεια στον κοινό κορμό και στις επιλογές των μαθημάτων των Λυκείων και των Τεχνικών και Επαγγελματικών σπουδών.

 

Άλλος βασικός παράγοντας που πρέπει να αποφασιστεί πριν από τα αναλυτικά προγράμματα ή τουλάχιστον να συνδιαμορφωθεί παράλληλα με αυτά είναι τα ωρολόγια προγράμματα. Ο εβδομαδιαίος χρόνος είναι περιορισμένος. Επομένως πρέπει να καθοριστούν οι περίοδοι διδασκαλίας και οι τάξεις που πρέπει να προσφέρετε κάθε μάθημα ανάλογα. Να καθορίζεται η έκταση της ύλης καθώς και οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές. Είναι αναμενόμενο αν υπάρξει σωστή μελέτη και συγχρονισμός να υπάρχουν ωφέλιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ωρολογίων και των αναλυτικών προγραμμάτων.

Η πρόταση της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων δημιουργεί τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα και προκαλεί τις εξής παρατηρήσεις και σχόλια:   

 

<!--[1.      Το κείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικόλογο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι το κύριο εργαλείο ανάπτυξης των νέων αναλυτικών προγραμμάτων.

<!--[2.      Η πρόταση της Επιτροπής δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς την συμπερίληψη της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων, την αναφορά στα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και την συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης των αναλυτικών προγραμμάτων μέχρι την ολοκλήρωση τους (οδικός χάρτης).

<!--[3.      Η πρόταση για τα γνωστικά αντικείμενα δεν μπορεί να αξιολογηθεί γιατί δεν υπάρχει επεξηγηματικό σημείωμα που να υποστηρίζει την συγκεκριμένη πρόταση. Θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον σε αυτήν την πρόταση (Γνωστικά Αντικείμενα)  θα υπήρχε επιστημονική τεκμηρίωσης. 

<!--[4.      Καμιά αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα δεν γίνεται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

<!--[5.      Στην πρόταση για τους συντονιστές, πέραν από το όνομα τους και το ακαδημαϊκό ίδρυμα που εργάζονται, δεν δίνεται καμιά άλλη πληροφόρηση.

<!--[6.      Π.χ. η διαδικασία επιλογής τους,

<!--[7.      τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα ή έστω ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

<!--[8.      Συνεπώς καμιά αξιολόγηση της πρότασης δεν μπορεί να επιχειρηθεί. Στο σύνολο τους οι συντονιστές καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών για την ανάπτυξη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι και το Λύκειο;

<!--[9.      Ποιοι είναι οι όροι εντολής των συντονιστών;

<!--[10. Η πλειοψηφία των προτεινόμενων συντονιστών προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος;

<!--[11. Καμιά αναφορά, δεν γίνεται στην αποστολή και τους σκοπούς της εκπαίδευσης, για την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. 

<!--[12. Η αναφορά σε σχολεία της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για πολιτικούς και εθνικούς λόγους. Θα πρέπει να αναφερόμαστε στα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

<!--[13. Στην αποστολή και σκοπούς της εκπαίδευσης δεν γίνεται καμιά αναφορά στην απαλλαγή από την Τουρκική κατοχή, η αναφορά στο προοίμιο μόνο δεν κρίνεται ικανοποιητική.

<!--[14. Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καμιά αναφορά δεν γίνεται για την τεχνολογική κουλτούρα.

<!--[15. Δεν προσδιορίζεται η αναγνώριση της διαφορετικότητας του μαθητικού πληθυσμού και καμιά αναφορά δεν γίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης των μαθητών (αλλόγλωσσα παιδιά, παιδιά με νοητική καθυστέρηση, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, προικισμένα παιδιά κ.λ.π.).

<!--[16. Στο κείμενο επιχειρείται η σύγκριση με  τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (π.χ. εύρος γνώσεων). Η Επιτροπή συγκρίνει τα σημερινά ή τα μελλοντικά αναλυτικά μας προγράμματα;

<!--[17. Ποια είναι η σύνθεση των επιτροπών; Πως θα γίνει η διαδικασία πλήρωσης των επιτροπών; Ποια τα κριτήρια πλήρωσης;

<!--[18. Η ΟΕΛΜΕΚ πρέπει να συμμετέχει αντιπροσωπευτικά στις επιτροπές.

 
 

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να έχετε πλήρη ενημέρωση για θέματα των καθηγητων και της εκπαίδευσης